29-05-2024 Deelname sponsoractiviteiten


Ook dit jaar heeft het bestuur zich weer aangemeld voor een tweetal activiteiten waarmee we wat extra inkomsten kunnen genereren voor onze stichting.
_____________________________________________________________________________________________________________________________


22-02-2024 
Diverse mededelingen


 • Nieuw fotoalbum op de website
  De tijd gaat snel, maar toch lijkt de lente nog ver weg dit jaar. We hebben een mooie serie foto's geselecteerd van het karakteristieke en beeldbepalende oude gemeentehuis van Heerhugowaard aan de Middenweg 193. Voorzien van een informatieve toelichting, vanaf de oorspronkelijke bouwtekeningen uit 1913 tot aan de afbraak in 1966.
  Klik hier om naar de serie te gaan.

 • Ook UW verhaal in de Overhaal?
  De redactie van de Overhaal heeft al een heel aantal lezenswaardige stukken voor de editie 2024 verzameld. De vaste auteurs, maar vooral ook diverse spontane amateur-schrijvers hebben al weer mooie verhalen aangeleverd. Toch willen we u langs deze weg uitnodigen om uw schrijftalent aan te spreken en uw verhalen en herinneringen aan en over Heerhugowaard, uw familie, uw bedrijf, uw hobby, of wat dan ook op papier te zettten.
  Als u een verhaal in uw hoofd hebt, maar u vindt het lastig om dit zelf op te schrijven dan kunt u ons ook altijd benaderen voor een afspraak. In de vorm van een interview zorgen wij er dan voor dat uw verhaal op papier komt te staan.
  Neem daarvoor dan contact op met onze voorzitter Gemma Groot (
  072-57 418 48 / 06-46581314). Als het niet meer lukt voor de Overhaal 2024 dan reserveren we alvast ruimte voor plaatsing in de editie van volgend jaar!!

 • Datum Donateursmiddag 2024 kan in uw agenda gezet worden
  De jaarijkse donateursmiddag is natuurlijk nog ver weg. Maar we hebben in het bestuur al wel een afspraak gemaakt over de datum. Onder enig voorbehoud kunt u alvast 19 oktober 2024, 13:30 uur in uw agenda noteren.

 • Brief verzoek jaarlijkse donatie 2024 (Verzending uiterlijk 15 maart)

  Als het goed is hebben alle donateurs inmiddels van onze penningmeester Mirjam de brief ontvangen met het verzoek uw jaarlijkse donatie over te maken op onze rekening. Zoals aangekondigd (en met zoiets als uw unanieme instemming tijdens de Donateursmiddag in oktober j.l.) hebben we het minimumbedrag van de jaarlijkse bijdrage per 1 januari moeten verhogen tot € 15,-. Ook wij hebben helaas te maken met de wat gestegen prijzen.
  De donateurs waarvan we het emailadres hebben, hebben de bijdragebrief per mail ontvangen. Mocht u recent een emailadres hebben gewijzigd, of nieuw gekregen, dan zou het fijn zijn als u dat z.s.m. aan ons doorgeeft.
  Voor degenen waarvan wij (nog) niet beschikken over een mailadres is de brief thuisbezorg via een van onze vrijwilligers of de PostNL. Indien u (inmiddels) wel over een mailadres beschikt, dan verzoeken we ook u dat aan ons door te geven.

  Dit kan via het contactformulier op de website: klik hier voor het contactformulier.
  Of neem telefonisch contact op met Mart Kuiper via: 0651429174.


Terugbladeren naar berichten uit voorgaande jaren?

Klik hier voor berichten uit 2023

Klik hier voor berichten uit 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. We gaan weer fietsen
  Op zaterdag 8 juni a.s. vindt weer de jaarlijkse Omnisport Fietstocht plaats.
  Ook dit jaar wordt de sponsortocht weer mogelijk gemaakt door de Stichting NUT, die als doel heeft om initiatieven en activiteiten te ondersteunen op het gebied van ‘algemeen, cultureel, maatschappelijk, sociaal en recreatieve aard’.

  Een aantal bestuursleden, aangevuld met donateurs doet weer mee op deze tocht van ongeveer 30 km door het prachtige landschap rondom Heerhugowaard. Met zijn tienen hopen we de clubkas van Stichting Historisch Heerhugowaard dit keer te kunnen spekken met het maximaal beschikbare bedrag van € 500,-.

 2. Aanmelding RaboClubsupport
  Het bestuur heeft zich inmiddels ook weer aangemeld voor de Rabo ClubSupport-actie.

  Als coöperatieve bank geeft de Rabobank ieder jaar een deel van haar resultaat terug aan verenigingen. "En zet daarmee haar kennis en haar netwerk in om clubs en verenigingen toekomstbestendiger te maken". Zij doet dit door haar rekeninghouders een stem te laten uitbrengen op (maximaal) drie verschillende organisaties. Hoe meer stemmen er op onze Stichting worden uitgebracht, hoe hoger de sponsor-uitkering.
  Het uitbrengen van de stemmen gaat pas in september van start. We zullen u tegen die tijd hierover nader informeren.