Dia, foto en ander beeldmateriaal

Deze pagina is nog niet uitontwikkeld, wij vragen hier begrip voor. Wel kunt u er alvast een tweetal verwijzingen vinden naar voor u mogelijk interessante collecties in het Regionaal Archief Alkmaar.

Beeldmateriaal Stichting Historisch Heeerhugowaard

De Stichting Historisch Heerhugowaard beschikt zelf over een uitgebreide, deels gedigitaliseerde, collectie beeldmateriaal en kan daarnaast gebruikmaken van een aantal zeer exclusieve particuliere collecties. Inmiddels is al het beschikbare foto en dia materiaal gedigitaliseerd en in een database opgenomen. Er wordt momenteel nog hard gewerkt aan het volledig maken van de beschrijving van het beeldmateriaal.

Wij hopen ter zijner tijd het beeldmateriaal ter beschikking te stellen aan onze Donateurs en andere belangstellenden. Voorts wordt het complete digitale bestand inclusief database ter beschikking gesteld aan het Regionaal archief in Alkmaar. 

Beeldmateriaal Gemeente Heerhugowaard

Misschien had u het al gezien, de Gemeente Heerhugowaard werkt ook aan een fotocollectie over Heerhugowaard. Inmiddels staan er ruim 1400 foto’s online. en daar komen er nog bij! 
Deze collectie is terug te vinden op de site van het Regionaal Archief Akmaar. De foto's zijn desgewenst vrij te gebruiken en te downloaden. Klik hier om de collectie te bekijken: Regionaal Archief Alkmaar.

Beeldmateriaal Fotocollectie Piet Kager

In het Regionaal Archief vindt u ook de Collectie Piet Kager. Zo'n 4.000 foto's (in kleur). Vrij tegankelijk, met een uitgebreide index, echter zonder mogelijkheid om de foto's te downloaden.

De collectie van de Heerhugowaarder Piet Kager bestaat uit duizenden kleurnegatief-opnamen en tientallen fotoalbums. Als fanatiek en enthousiast amateur fotograaf werkte hij veel voor de lokale krant 'De Koerier'. Tot nu toe is een 4000-tal kleurnegatieven gescand en gepubliceerd de beeldbank van het Regional Archief Alkmaar. Beschrijvingen ontbreken (nog). Wel is op deze collectie bij wijze van proef "trefwoordtoekenningssoftware" van toepassing. Een nieuwe methode die nog sterk in ontwikkeling is om grote hoeveelheden beelden snel te beschrijven. Elk beeld apart wordt automatisch van trefwoorden voorzien. 
Klik hier om deze collectie te bekijken: Regionaal Archief Alkmaar.