De Stichting Historisch Heerhugowaard heeft een Brochure gemaakt met nadere informatie over zowel de Stichting als over de Polder Heerhugowaard. Door op de afbeelding hiernaast te klikken kunt u deze downloaden. 


Als u donateur wilt worden van de Stichting dan kunt u zich aanmelden via de Webshop

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Als u zich aanmeldt ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging in uw mailbox met het verzoek om het bedrag van uw bijdrag (€ 12,50)  over te maken op de bankrekening van de Stichting.


In het lidmaatschap is inbegrepen een exemplaar van ons jaarboek "De Overhaal" vanaf het jaar waarin u lid wordt! Dit wordt uitgereikt op onze jaarlijkse Donateursmiddag in oktober van dat jaar of, als u dan verhinderd bent, bij u thuis afgeleverd in de weken daarna. 


Nb 1.: Als u zich aanmeldt tusssen 1 januari en 31 december 2024, betekent dit dat u recht heeft op De Overhaal die verschijnt in oktober 2024.


Nb 2.: Als u niet expliciet uw donateurschap hebt opgezegd voor 31 december ontvangt u in het eerste kwartaal van het volgende kalenderjaar de nota voor de donateursbijdrage . Nader ingformatie over opzegging vindt u hieronder. 


Nb 3.: Met ingang van 1 januari 2024 bedraagt de donateursbijdrage € 15,00 per jaar. Wilt u Donateur worden?

Wilt u ook één of meer exempla(a)r(en) van de Overhaal bestellen?


Losse jaarboeken 2023 zijn zijn, zolang de voorraad strekt, ook voor niet-leden/donateurs beschikbaar voor € 10,00 per stuk.

U kunt het losse jaarboek eveneens bestellen via de Webshop of de donateursadministratie.


Ook van voorgaande jaren, vanaf 2006 t/m 2022, is nog een beperktaantal losse jaarboeken beschikbaar. Ook dat kunt u in de Webshop vinden. Geef daarbij in de toelichting bij de bestelling aan voor welk(e) jaarboek(en) u interesse heeft. De prijs hiervan bedraagt € 8,00 per stuk. Bij afname van drie of meer jaarboeken gelijktijdig is een kortingsregeling van toepassing.


Wilt u uw Donateurschap opzeggen


Wilt u, uw donateurschap/lidmaatschap beëindigen? Stuur dan een mail aan onze ledenadministratie, MartKuiper@historischheerhugowaard.nl.

U wordt dan uit ons register verwijderd.

Vragen of opmerkingen ??


H
eeft u vragen, mededelingen of opmerkingen m.b.t. het lidmaatschap dan kunt u die stellen via onderstaand contactformulier onder vermelding van naam, emailadres en telefoonnummer.