Fotomateriaal van Heerhugowaard en omgeving

Beste historisch geinteresseerden,

Wij zijn op zoek naar oude foto's van Heerhugowaard, vooral van die foto's waarop bewoners van het oude Heerhugowaard staan en als het even kan dan ook nog wie het zijn.

Heeft u van dat soort foto's, het mogen ook best familiefoto's zijn, dan zouden wij die graag van u lenen zodat wij ze kunnen scannen en in ons fotobestand opnemen. Het zal duidelijk zijn dat wij registreren van wie de foto afkomstig is en eventueel waken wij ook over het copyright.

Onze stichting is niet zo kapitaalkrachtig dat wij hiervoor kunnen betalen maar wij kunnen als vrijwilligers er wel voor waken dat het oude Heerhugowaard en zijn/haar bewoners in de vergetelheid verdwijnen! Dus, doet u alstublieft mee zodat wij het verleden op enig moment weer kunnen laten herleven in het ter beschikkingstellen van fotomateriaal van Heerhugowaard en zijn/haar bewoners.

Dank!

Verhalen, anekdotes, foto's

Heeft u nog verhalen, anekdotes, foto's of kent u oude bewoners van Heerhugowaard die van die mooie oude verhalen of foto's hebben of op papier zetten? Wij zijn zeer geinteresseerd om die voor het nageslacht vast te leggen. Er gaat al te veel verloren. Wij stellen ons als Stichting Historisch Heerhugowaard o.a. ten doel dit cultureel erfgoed te bewaren voor het nageslacht.

U kunt hierop reageren door een berichtje of materiaal te sturen aan onze voorzitter; Mw. G. Groot-Hiep, Fluoriet 12, 1703BS Heerhugowaard, GemmaGroot@historischheerhugowaard.com

Wij stellen het zeer op prijs als u zoveel mogelijk feiten betreffende het materiaal beschrijft en bijvoegd, en.... natuurlijk uw naam, adres en telefoonnummer/emailadres. Is het digitaal materiaal b.v. foto's dan gescand op 300dpi in .TIF formaat. Op deze wijze zijn de foto's geschikt voor reproductie en publikatie. 

Een span paarden die een ploeg voorttrekken....

Vraag:

Ik heb onlangs een oude foto van Dhr. H.Stet wonende aan de Middenweg te Heerhugowaard gekregen om in te scannen.
De foto is oud en stelt een span paarden voor die een ploeg voortrekken, erachter de boer, de menner van de paarden.
Ik ben zeer benieuwd of een van de leden of bezoekers van deze site mij meer over deze foto kan vertellen, bijvoorbeeld, waar is deze foto genomen, een indicatie van het jaar waarin de foto is gemaakt, en last but not least wie is deze boer achter de ploeg?
groet.
G.H.J.Laan

Over Cor Haeck

 Vraag: 

Onlangs werd ons de vraag gesteld: "Voor de Historische Kring Berkhout&Bobeldijk onderzoek ik alles wat er tijdens de Tweede Wererldoorlog is gebeurd in Berkhout. Nu woonde in Berkhout ene Cor Haak, hij was ondergedoken en zat in het Verzet. Ik hoorde dat er een hoofdonderwijzer was van de school vlak naast het kerkje in de Spoorstraat?? in Heerhugowaard, die onderwijzer was Cor Haak of Haeck. Hij is actief geweest in het Verzet. Is er meer bekend over deze meneer Cor Haak / Haeck?"

Mw A. Wood

Antwoord:

Hierop heeft de heer J. de Vries, onze penningmeester gereageerd; In het boek "Bommen op Heerhugowaard" op pagina 66/67 is het volgende verhaal te vinden:

Oom Kees, Zijn achternaam komt nauwelijks voor in de literatuur over de Tweede Wereldoorlog. In 'Het grote gebod', het lijvige gedenkboek van het verzet in LO en LKP, wordt hij aangeduid als Cees'. Als 'Oom Kees' wordt hij met een tekening afgebeeld in 'De mannen van overste Wastenecker'. Dit boek handelt over de geschiedenis van de Binnenlandse Strijdkrachten in Noord-Hollands Noorderkwartier. Gewestelijk commandant van de BS was J.G.M. Wastenecker, opererend vanuit Alkmaar.'Cees' en 'Oom Kees' zijn Cees Haeck, hoofd van de christelijke school aan de Basserweg (Stationsweg). Cees Haeck was provinciaal leider van de LO-LKP. Korte tijd, na 23 juni 1944, was hij districtsleider van de LO-Haarlem. Hij werd echter gepakt en gevangen gezet. Na één dag is hij uit de Haarlemse gevangenis bevrijd door een Haarlemse rechercheur en keerde hij terug naar zijn oude standplaats: Noord-Holland-noord. Na augustus 1944 was hij gewestelijk LO-leider. Na de oprichting van de Binnenlandse Strijdkrachten in september 1944 maakte de Heerhugowaarder als voedselofficier in algemene dienst deel uit van de gewestelijke staf van de BS. Cees Haeck was uiterst actief in het verzet. Hij werd geboren te Bruinisse in 1907 Najaar 1939 verhuisde hij met zijn vrouw Maria Anna Zoeter vanuit Alphen aan den Rijn naar Heerhugowaard. Hij werd hier hoofd van de christelijke school. Vijf van de zes kinderen zijn gebo­ren in Heerhugowaard. 

A.C. de Graaf, al heel vroeg was Haeck betrokken bij het verzet, reeds vanaf medio 1942 vermoedt zijn in Bruinisse wonende zuster Carla Meeuwsen-Haeck (1918). Zij denkt dat Cees al snel nauw samenwerkte met mannen als Sicco Mansholt en Adrie de Graaf. Sicco Mansholt, later minister van Landbouw, was één van de mensen in de Wieringermeer die voor voedsel en transport van wapens zorgden. Adriaan Cornelis de Graaf was gewestelijk voedselofficier en laadmeester van de BS. De Graaf, wonend in de Wieringermeer onder de rook van Opperdoes, werd op 17 april 1945 op 42-jarige leeftijd dood­geschoten door een landwacht. Nabij de plek waar hij werd omgebracht, staat in de berm van de provinciale weg Wognum-Verlaat te zijner nagedachtenis een monument. Deze weg is ook naar de Wieringermeerse verzetsstrijder genoemd. Het noordelijk deel van de A.C. de Graafweg loopt over grondgebied van Heerhugowaard. Samen met schoolinspecteur J.J. Feringa uit Alkmaar nam Cees Haeck zeer actief deel aan illegaal werk van allerlei aard. Als leider van de verzetsorganisatie LO in Noord-Holland werd Haeck wapeninstructeur. Hij nam deze taak over van Leo Verschoor uit Sint-Pancras, de ondergedoken gereformeerde predikant van Heerhugowaard/ Sint-Pancras. De wapeninstructies begonnen in oktober 1944. Onderduikers die ingedeeld waren bij formaties van de Binnenlandse Strijdkrachten moesten die wapens leren hanteren. De centrale oefen- en instructieplaats was in een boerderij in de Wieringermeer. Als voedselofficier, na september 1944, werd Cees Haeck de 'ongekroonde koning' van de voedselvoorziening van de BS in Noord-Holland benoorden Alkmaar genoemd. Mede door zijn inspannigen zijn flinke hoeveelheden voedsel en andere benodigdheden uit Noord-Holland-noord getransporteerd naar Amsterdam, Haarlem en 't Gooi. De Wieringermeer leverde 2000 ton tarwe, de kop van de provincie 2200 ton groente en 1500 liter olie. Uit West-Friesland kwam onder meer 340 ton aardappelen, 14 ton kaas en 3 ton vlees. Nadat "Oom Kees' in het verzet terecht kwam, werd zijn taak als schoolhoofd van de tweemans-school in Heerhugowaard overgenomen. Geruime tijd was hij ondergedoken nabij het droppingterrein Mandrill aan de Zomerdijk tussen Spanbroek en Wognum. Daar zijn vele tonnen wapens en levensmiddelen gedropt. 

Parachute, Cees Haeck was begin februari 1944 ondergedoken toen zijn moeder, zus Carla, een broer en nog een andere zus in zijn huis aan de Stationsweg kwamen wonen. De familie Haeck ontvluchtte Bruinisse, dat de Duitsers onder water hadden gezet. Carla Meeuwsen-Haeck is tot de bevrijding in Heerhugowaard gebleven. Haar broer Rinus raakte in Heerhugowaard betrokken bij het verzet. Nadat Cees in Haarlem was gepakt, dook zijn vrouw Mies een poosje onder. Zij hield zich schuil op diverse plaatsen, onder andere in Aalsmeer, Wieringermeer en Andijk. Zij had een kind bij zich. Van de andere kinderen werd de tweeling Jacobus en Marinus (op 23 september 1939 geboren in Heerhugowaard) enige tijd verzorgd door dominee W.C. Huismans, van 1944 tot 1949 predikant van de Gereformeerde Kerk in Heerhugowaard. De Duitsers hebben in 1944 het huis van de familie Haeck leeggehaald, herinnert Carla Meeuwsen-Haeck zich. "Alles werd meegenomen. We kregen toen meubels van dominee Verschoor uit Sint-Pancras, die was zelf ondergedoken." Mies Haeck-Zoeter werd op 28 april 1945 gearresteerd. Samen met onder anderen Pieter de Graaf en Truus Zandbergen, leden van de KP-Heerhugowaard, moest zij naar Alkmaar. Cees Haeck verhuisde na de bevrijding naar Heiloo. Het schoolhoofd keerde in 1954 terug naar Heerhugowaard. In 1958 verhuisde de familie Haeck naar Ridderkerk. "Mijn vader praatte in de klas heel vaak over de oorlog. Hij liet bij voorbeeld een parachute zien waarmee wapens waren gedropt," zegt zijn dochter Heleen de Jong-Haeck uit Hellevoetsluis. Zij, geboren in 1944 te Heerhugowaard, zat drie jaar bij haar vader in de klas. Ze bewaart de parachute als tastbaar aanden­ken aan zijn verzetsactiviteiten. 'Oom Kees' stierf in 1989 op 82-jarige leeftijd in Ridderkerk.

Quadrille ofwel ‘ketrielese’, een oud kaartspel

Vraag:

Kunt u mij inlichting geven over het volgende? 

 Quadrille ofwel ‘ketrielese’,

Wie speelt dit kaartspel nog? Ik leerde het van mijn vader. Met vier Westfriezen die nu in de buurt van Oudorp wonen, speel ik het wekelijks. Ook mijn broer heeft een rondje met mensen uit Zandwerven, Wognum, de Weere en Wogmeer. Er bestaat ook nog een viertal in De Weere.

Waar wordt dit kaartspel nog gespeeld in Westfriesland? Wie kent het spel nog? Wordt het ook gespeeld buiten Westfriesland? Wie kan mij hierover inlichten? Telefoon: 0224-751010, e-mail: henkennelliekok@quicknet.nl. Ik wil er een artikel over schrijven voor het Jaarboek van het Westfries Genootschap.

Ter informatie: je speelt het spel met vier personen, elk krijgt 10 kaarten en er zijn twee  stockbladen. Schoppen- en klaveraas zijn (bijna) altijd troef.

 Henk Kok, lid redactie Jaarboek Westfries Genootschap

Quadrille werd vroeger zeker gespeeld in Heerhugowaard. Misschien nu nog. Zou je het bericht willen rondsturen in kringen van je vereniging? Ik hoop iets te horen over dit mooie spel dat dreigt uit te sterven.

Antwoord: 

De vader van Gerard Tamis heeft vroeger met Kobus Tromp, een andere Broer Tromp en dhr Groenveld dit spel gespeeld. Zij waren een kaartgroepje. Ze speelden het met z'n vijven. De vader van Henk Kok heeft dus met dit groepje incidenteel het spel gespeeld. Gerard vertelde dat hij altijd heeft toegekeken en er niks van snapte. Uitleggen deden de mannen niet.  Wel roken. Hun kleine boerderijtje aan de van Veenweg, waar nu de tennisbaan ligt, zag altijd blauw van de sigarenrook na zo’n avond. Aangezien ze in de bedstee in de kamer sliepen hoorden en zagen ze alles.  Gerard vertelde ook dat hij nog zo' n benen doos had. Een hele luxe, met benen fiches. Dit blijkt een Bridgedoos te zijn, maar Henk Kok gebruikt de benen fiches uit deze doos bij zijn wekelijkse quadrille-avond met zijn kaartvrienden.

Genealogie familie Stoop

Vraag:

Ik ben bezig met een stamboom van de familie van der Stoop. Zijn jullie in het bezit van informatie van de vroeger gebruikte adresaanduidingen zoals b.v wijk G 160. Bestaan er gegevens hoe die aanwijzingen nu genoemd worden?

Oud beeldmateriaal "de Draai"

Vraag:

Graag zouden wij oud beeldmateriaal van de Draai willen ontvangen.
Kunt u contact met mij opnemen.
Harry Heijerman Senior

Materiaal-donatie aan de Stichting Historisch Heerhugowaard

Vraag:

Ik heb een feestprogramma boekje 167-1929 hh waard feest 17-18-19 sept. 1929. Wil het graag aan jullie opsturen wat is het adres?

Antwoord: 

U kunt documenten en foto's naar voorzitter van de Stichting Historisch Heerhugowaard sturen;

Mw. G. Groot-Hiep, Fluoriet 12, 1703BS Heerhugowaard

Wij stellen het zeer op prijs als u zoveel mogelijk feiten betreffende het materiaal beschrijft en bijvoegd, en.... natuurlijk uw naam, adres en telefoonnummer/emailadres 

Oude schoolfoto

Vraag:

Ik ben in bezit van een zeer oude schoolfoto van Heerhugowaard. Kan ik hem mailen zodat u mij er wellicht iets meer over kan vertellen? Mijn moeder komt oorspronkelijk uit Heerhugowaard, haar eigen naam is Jo Korver. 
vr. gr. Peter

Antwoord:

Wij stellen het als Stichting zeer op prijs om vergankelijk en oud historisch materiaal betreffende Heerhugowaard en directe omgeving te ontvangen van lezers of bezoekers van onze website.

U kunt altijd het digitale materiaal (gescand op 300dpi in .TIF formaat) naar het mailadres van onze voorzitter opsturen; Mw. G. Groot-Hiep, Fluoriet 12, 1703BS Heerhugowaard, gemmahiep@hotmail.com

Wij stellen het zeer op prijs als u zoveel mogelijk feiten betreffende het materiaal beschrijft en bijvoegd, en.... natuurlijk uw naam, adres en telefoonnummer/emailadres

Doordat wij als Stichting niet worden gesubsidieerd en afhankelijk zijn van de donaties van onze donateurs zijn wij niet in staat om een vergoeding te geven voor schenkingen van materialen.