Album: Het oude gemeentehuis aan de Middenweg

In dit album laten we u een aantal foto’s zien van het oude gemeentehuis aan de Middenweg vanaf de bouw in 1913 tot aan de sloop van het gebouw in 1964.

Bron:
De foto’s komen uit het archief van Jan de Vries, de kaartjes met uitleg zijn van Jan Swart en de serie is samengesteld door Gemma Groot.
Februari 2024

Foto 1
Foto 1
Het eerste gemeentehuis van Heerhugowaard, op de plaats waar de praktijk van dr. Flinkenflogel is gebouwd, Middenweg 193. Het was het armenhuis en is gesloopt in 1913. Daarna is hier het statige raadhuis met de buitentrap gebouwd. Het armenhuis dateerde van 1815, met een rieten dak. Het waterschap vormde toen nog het bestuur van de polder. In 1859 kwam er pas een gemeente met een gemeenteraad.
Foto 2
Foto 2
Middenweg 193, het tweede gemeentehuis van Heerhugowaard
Dit is een afdruk van een glasplaatnegatief. Het is gebouwd in 1913, nabij de kruising met de huidige Raadhuisstraat. Op de plaats van het eerste gemeentehuis. Het werd in 1966 gesloopt wegens de vervallen staat en het gebrek aan ruimte voor het groeiend aantal ambtenaren en de onpraktische plek direct aan de Middenweg.
Foto 3
Foto 3
De tekening van de voorgevel, met het karakteristieke trappetje, het kleine trapgeveltje en het torentje. Het gebouw was 9 meter breed en 15 meter lang.
Foto 4
Foto 4
Het publiek kwam via de buitentrap het gemeentehuis binnen, via een mooie voordeur betrad men een hal met aan de rechterzijde de raadzaal. Hierin werden de huwelijken gesloten. Het was een aardig gebouw om te zien, de oudere inwoners bewaren echter een minder goede herinnering aan de hardstenen buitentrap met de te smalle treden die bij de bruidsparen de hoogste concentratie eiste.
Foto 5
Foto 5
De tekening van de begane grond. Het gebouw werd centraal verwarmd, door een grote kachel. Die kachel werd met kolen gestookt, vandaar de grote kolenopslagruimte. Via de zijgevel aan de noordkant was een hal bereikbaar, die leidde naar twee cellen. Hierin werden de dronkaards opgesloten, om hun roes uit te slapen. De zolder werd vooral gebruikt voor opslagruimte voor archief.
Foto 6
Foto 6
Het gemeentehuis is gebouwd in 1913 door de aannemers Beers en Wester voor de prijs van fl 7600,00. Links op de brug de fiets met carbidlamp. Misschien van dorpsveldwachter Haster. Bij een andere foto wordt echter het bedrag van fl 9384,42 genoemd met daarbij de aantekening dat is inbegrepen de inrichting, de verwarming en de verlichting.
Foto 7
Foto 7
De visafslag voor het gemeentehuis op 17-09-1915 met rietdekker A. Kooy als afslager, zijn zoon Piet en dochter Baafje assisteren hem daarbij. P. Lodder de manufacturenman kwam met de hondenkar. Janus van de dokter, J. Boekestein, schilder Scholten, handelaar Ab Langereis, veldwachter P. Haster, schoenmaker Noorden, Volkers en mej. T. Worp. Zij kwamen allemaal hun inkopen doen. Door de 1e wereldoorlog was het eten schaars geworden, hier werd de vis per opbod verkocht, burgemeester Wiebe van Sloo
Foto 8
Foto 8
Het gemeentehuis gezien vanaf de noordkant. Het huis aan de noordkant is o.a. geweest van de groentezaak van Maarten Kooy, van Hoedjes de groenteman, van D. Kooy, schoenenzaak. Hink heeft er een sportzaak gehad en nu is het de zaak van Vinoci, wijnen en noten.
Foto 9
Foto 9
Het eerste postkantoortje stond links aan de Middenweg, het kantoortje is gesloopt maar het woonhuis staat er nog. Tot 1934 was dit postkantoor van P. de Vries.
Foto 10
Foto 10
Vol zicht op het gemeentehuis, met een lege vlakte erachter. Het witte kruisgebouwtje staat ernaast. Dit staat nu nog steeds op dezelfde plaats, met het witte kruis op de gevel. Daarnaast nog net een stukje van het huis van J. Groeneveld indertijd.
Foto 11
Foto 11
Foto uit 1930. De foto laat de sloot aan de oostkant van de Middenweg zien met de bruggetjes naar de huizen. In de verte steekt de kerktoren van de Dionysiuskerk boven de bomen uit. Het paard en de wagen staat verstopt achter de bomen, de Middenweg bestaat uit klinkers.
Foto 12
Foto 12
Ter ere van het 300 jarig bestaan van Heerhugowaard in 1929 zijn deze decorhuisjes opgebouwd. Een decor met de trap van het gemeentehuis als voorbeeld. Met de donkere hoed op is mw. Pauw uit Veenhuizen..
Foto 13
Foto 13
Foto uit 1915. Rechts het Armenhuis, "Ons Huis" . Toen in 1913 het oude Armenhuis gesloopt werd is het aan de overkant neergezet. Het Armenhuis is later verbouwd en Jos Kamp heeft hier zijn Assurantiekantoor in. Links het tweede gemeentehuis van Heerhugowaard.
Foto 14
Foto 14
Foto uit 1948, met daarop duidelijk het steile, stenen trapje en het torentje op de nok van het raadhuis.
Foto 15
Foto 15
Foto uit 1960. Het puntige torentje is er al vanaf gewaaid. De Middenweg is geasfalteerd. De bushalte wordt netjes aangegeven en de voetgangers kunnen op de stoep wandelen.
Foto 16
Foto 16
De afbraak van het oude raadhuis in 1966. Het is gesloopt door de firma Kolk of Koek van de Stationsweg. Voor de prijs van fl 650, 00 euro, met behoud van het materiaal. De staat van het raadhuis was slecht, het torentje op de nok was er door een storm al afgevallen. Door de uitbreiding van Heerhugowaard werd het ook te klein.
Maar het blijft toch jammer dat het beeldbepalende gebouw moest worden gesloopt.

Bovenstaand start automatisch een diapresentatie op van de foto's.Als de presentatie iets te snel voor u gaat kunt u ook onderstaand de afzonderijke foto's aanklikken en op uw gemak bekijken. Met het pijltje boven de foto bladert u vervolgens door naar het volgende plaatje. Door op de foto te klikken wordt deze automatisch uitvergroot op uw scherm zichtbaar.
Soms past de tekst niet geheel onder de dia en wordt deze afgebrolen. Bij de afzonderlijke foto's vindt u dan wel de volledige tekst.