In memoriam Gerard Laan


Op 20 april 2023 bereikte ons het bericht dat Gerard Laan was overleden. Hij was al langere tijd ziek
en toch verrast zo’n bericht je weer. Je gaat ook in gedachten terug naar de beginperiode, dat Gerard

zich bij ons bestuur heeft gevoegd.


Op de donateursmiddag van 2013 liep hij naar de bestuurstafel en stelde hij zichzelf voor. Ook zei hij

dat hij misschien wel iets zou kunnen betekenen voor ons, vooral op het gebied van de website.

Precies wat wij als bestuur nodig hadden. Daarna is Gerard op zijn manier bestuurslid geworden.

Rustig en kalm, vaak met bedachtzame opmerkingen. De website heeft hij uitgebreid en verbeterd.


Gerard heeft daarnaast het fotoarchief van ons bestuurslid Jan de Vries gedigitaliseerd.

Een gigantische klus. Jan had heel veel foto’s, meestal voorzien van allerlei informatie. Gerard zal
heel vaak achter zijn pc bezig zijn geweest om al deze gegevens in de database te zetten. Hij heeft
veel werk verzet, in alle bescheidenheid. Zo was Gerard ook.


Tijdens een bestuursvergadering in 2021 vertelde Gerard dat het met zijn gezondheid niet goed ging.
Hij wilde een stapje terug doen wat betreft zijn taken. Toch is Gerard in de periode daarna nog vaak
aanwezig geweest bij de vergaderingen. Zijn optimistische houding t.a.v. zijn ziekte, zijn manier
waarop hij daar open over sprak, vonden we bewonderenswaardig.

We zullen Gerard missen en wensen zijn familie heel veel sterkte bij dit verlies.
Bestuur Stichting Historisch Heerhugowaard.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Heerhugowaard toen en nu


Onderstaand willen wij u het contrast laten zien tussen  het oude Heerhugowaard en het huidige moderne Heerhugowaard. De foto's zijn afkomstig uit het archief van Jan de Vries en worden in willekeurige volgorde getoond. 

En pal daarnaast kunt u kennis nemen van een nog redelijk recent filmpje van het moderne Heerhugowaard met al zijn voorzieningen 


Oktober 2021

Wandelen door historisch centrum

Okto­ber is voor de donateurs en andere belangstellenden van de Stichting Historisch Heerhugowaard al jaren een speciale maand, waarin een bij­eenkomst wordt georganiseerd met een lezing, muziek en gezellig samenzijn. Door de pandemie gaat deze middag dit jaar, net als vorig jaar, niet door, maar de stichting heeft gezocht naar een alternatief om toch van zich te laten horen.

Dat alternatief is de brochure 'Wandelen door het oude cen­trum van Heerhugowaard' geworden, met daarin een wan­deling door het oude Centrum van Heerhugowaard. In deze wandeling, van ongeveer twee kilometer, worden negentien plaatsen beschreven, met mooie foto's en een stukje geschiedenis. Zo kan ieder in zijn eigen tijd en vrij van grote groepen genieten van het oude Heerhugowaard. Het is eventu­eel ook mogelijk om deze wan­deling te fietsen.

Bij de Overhaal van 2021, die eind oktober weer in toegezonden aan al onze donateurs, wordt de brochure meegeleverd. "We zullen ervoor zorgen dat alle donateurs de nieuwe Overhaal van 2021 en de brochure keurig netjes in de brievenbus krijgen", ver­telt Gemma Groot, voorzitter van Stichting Historisch Heerhugowaard. Andere belangstellenden kunnen de brochu­re mogelijk nog aanschaffen bij boekhandel Stumpel (€ 1,00). Maar u kunt de route inmiddels ook downdloaden op deze site via de menuoptie "Downloads".

7 juni 2020

De vereniging Platform Polder Heerhugowaard (voorheen vereniging Vrienden van Stichting Den Huygen Dijck in liquidatie) overhandigt aan Stichting Historisch Heerhugowaard een bedrag van € 5.500,-

Waarom dit sympathieke gebaar?

De Stichting Historisch Heerhugowaard is in 2005 opgericht door Siem de Haan, Jan de Vries en Rob Estoppey en kwam voort uit De Vrienden van Stichting Den Huygen Dijck. Zij verzorgden tot die tijd voor leden van de Vrienden een klein informatief boekje: “De Overhaal” en zij hebben dit boekje in de laatste 15 jaar verder geprofessionaliseerd tot een mooi informatief jaarboek, met nog steeds dezelfde naam: “De Overhaal”.

In dit jaarboek staan de verhalen van, voor en door Heerhugowaarders. De informatie komt tot leven via foto’s, met achtergrondgegevens, via de geschiedenis van inwoners en nieuwkomers. Daarnaast wordt de geschiedenis van de polder en zijn omgeving ook belicht.

 De leden van de vereniging Platform Polder Heerhugowaard hebben er, bij haar opheffing, voor gekozen een bedrag van € 5.500,-  aan de stichting Historisch Heerhugowaard ter beschikking te stellen. Dit om dit jaarboek verder te professionaliseren en te kunnen blijven uitgeven.

Verandering voor Platform Polder Heerhugowaard (PPH);

In de loop der jaren is de structuur van culturele- en historische zaken, in en om de Stadsgemeente Heerhugowaard, vanuit overheidswege structureel geprofessionaliseerd met grootschalige projecten.

De vereniging Platform Polder Heerhugowaard diende twee actieve stichtingen, namelijk de Stichting Historisch Heerhugowaard en de Stichting “Den Huygen Dijck”.  Aangezien de invloed van Platform Polder Heerhugowaard en de toegevoegde waarde daarbij niet meer van betekenis was, is deze vereniging in 2020 geliquideerd.

PPH heeft de leden en donateurs gevraagd het resterende kapitaal van de vereniging “Platform Polder Heerhugowaard”, naar rato van haar gemaakte keuze, ter beschikking te stellen aan de stichtingen “Den Huygen Dijck” en “Stichting Historisch Heerhugowaard”. Daarmee zijn ze akkoord gegaan.

Deze stichtingen houden er zelf een donateurenbestand op na, waarbij men zich kan aansluiten.

Stichtingen:

Stichting Den Huygen Dijck exploiteert “Het Oude Gemaal”. https:www.poldermuseumheerhugowaard.nl/hetoudegemaal/

Stichting Historisch Heerhugowaard geeft jaarlijks het boek “de Overhaal” uit. Degene die donateur zijn bij stichting Historisch Heerhugowaard, krijgen ieder jaar in november het jaarboek “de Overhaal” thuis gebracht, of krijgen het mee op de jaarlijkse middag in de Brink. http://www.historischheerhugowaard.com/

Wat deed de vereniging PPH, voorheen Vrienden van Den Huygen Dijck?

Een korte uiteenzetting van wat de vereniging, die op 22-06-1982 in het leven is geroepen, heeft gerealiseerd en betekend voor de Heerhugowaardse gemeenschap.

In de afgelopen jaren heeft een groot aantal mensen, ook vanuit het bestuur, op vrijwillige basis, bijgedragen aan het onderhoud en het in standhouden van het Poldermuseum (nu het Oude Gemaal). Wij danken hen, die hier met overgave aan hebben meegewerkt. De waardering komt toe aan de leden en donateurs, maar ook de bedrijven, die de vereniging financieel hebben gesteund.

Naast het uitgeven van nieuwsbrieven en het blaadje ”De Overhaal”, zijn er in het verleden ook museale aankopen gedaan, voor de uiteenlopende tentoonstellingen en activiteiten/lezingen e.d. Deze werden met inzet van vrijwilligers, leden, donateurs, sponsoren en bestuursleden in o.a. wijkgebouwen georganiseerd en regelmatig daarna herhaald in de grote zaal van café de Swan. Sinds 2005 zijn bepaalde activiteiten zoals de jaarlijkse leden/donateurs bijeenkomst in COOL of in de Brink, voorgezet door stichting Historisch Heerhugowaard.

Uiteindelijk kunnen wij concluderen dat de vereniging na 38 jaar, met grote inzet van gedreven mensen, haar missie heeft voltooid.

Iets meegeven aan haar leden;

Het bestuur van de vereniging Platform Polder Heerhugowaard in liquidatie, wil graag iets meegeven aan haar leden. Bij de Gemeente is medegedeeld, dat wij een historisch boek willen uitgeven over de afgelopen 75 jaar van Heerhugowaard in 15 lustrum jaren. In dit boek willen we de ontwikkelingen van de Gemeente Heerhugowaard in grote lijnen volgen. Wat gebeurde er in het verleden waar men nu woont en hoeveel inwoners waren er in Heerhugowaard toen men werd geboren? Zo zijn er nog veel meer leuke weetjes, die voor ons boeiend zijn. Veel informatie is leerzaam voor kinderen, zodat zij beseffen dat niet alles vanzelfsprekend is. Te denken valt hoe Heerhugowaard is ingericht t.a.v. bijvoorbeeld de waterhuishouding. Wij zijn benieuwd of het boek gerealiseerd kan worden, met een gezamenlijke inzet van onze mensen. Het is een jaar waarop de gemeente Heerhugowaard ophoudt te bestaan. De huidige gemeente Heerhugowaard heeft het archief, de middelen en de medewerkers. De van origine Heerhugowaardse inwoners (maar ook de mensen die in Heerhugowaard zijn komen wonen) hebben de expertise. U zult hier zeker nog meer van horen.

Overdracht van de baten, 5500 euro;

Wanneer wij, als Oud Heerhugowaarders, om ons heen kijken, is er veel veranderd. Het historische centrum ligt bij Centrumwaard, waar op het Raadhuisplein het Gemeentehuis stond. Aan de andere kant van de weg lag de locatie voor recreatie en sport. Het hertenkamp, de midgetgolfbaan, een jeu de boules baan, de kinderboerderij, een gymzaal, Rosariumpark, zwembad Deiko, Camping Travalje, Sportvelden voor diverse verenigingen en later de Waarderhout. Historisch gezien is dit het groene hart van Heerhugowaard, waar het leven bruiste.

Sinds 1980 bestaat de midgetgolfbaan aan de Dreef. De oprichter was Siem de Haan. Siem was later een man die veel heeft betekend voor de Heerhugowaardse gemeenschap. Hij is mede oprichter van de stichting Historisch Heerhugowaard. In samenhang met deze gegevens, is besloten de overhandiging van het bedrag van € 5.500,- op deze historische plek plaats te laten nemen. Hiermee willen wij mooie herinneringen onder de aandacht brengen en vooral koesteren, zodat wij daar nog lang van kunnen genieten.

Het bestuur van Stichting Historisch Heerhugowaard bedankt Platform Polder Heerhugowaard voor dit mooie gebaar.

In 2005 namen Siem de Haan, Rob Estoppey en Jan de Vries het initiatief om de Overhaal, het informatiebulletin wat door het Poldermuseum werd verstrekt aan de leden, een facelift te geven. Dezelfde naam in een nieuw jasje.  Ze hebben toen de  “Stichting Historisch Heerhugowaard” opgericht.  Met als hoofddoel de uitgifte van een jaarboek  “De Overhaal”,  waarin verhalen van, voor, over Heerhugowaard en de Heerhugowaarders.

Ook heeft Jan meegewerkt aan boeken die over Heerhugowaard zijn geschreven, o.a. “Heerhugowaard 45-95”. Men heeft geput uit zijn diaarchief voor het boek” Bommen op Heerhugowaard”. Hij heeft zijn archief regelmatig gebruikt voor lezingen.

De laatste lezing die Jan heeft gegeven voor het Historisch Heerhugowaard was de denkbeeldige fietstocht die hij maakte vanaf het begin van de Middenweg tot Heerhugowaard Centrum in 2016. Bij de dia’s die hij liet zien had hij op kaartjes een verhaaltje geschreven. Van de donateurs die toen aanwezig waren hoorden we dat ze het leuk vonden om over hun huis of dat van de buren het een en ander te horen.

Jan was in ons bestuur de penningmeester, en de laatste jaren onze Ondersteunende Kennismedewerker. Een rustige bestuurder die veel wist te vertellen over De Waard en zijn inwoners. We zullen Jan missen.

Gemma Groot,

Voorzitter Stichting Historisch Heerhugowaard

i284571214521948189
i284571214523240487
i284571214523240490
i284571214523240493
i284571214523240501
i284571214523240500
i284571214523240498
i284571214523240497
i284571214523240496
i284571214523240495
i284571214523240503
i284571214523240509
i284571214523240510
i284571214523240513
i284571214523240516
i284571214456603347._szw480h1280_
i284571214515352467
i284571214517370176
i284571214520037396
i284571214520037453
i284571214520037461
i284571214520037465
i284571214520891064
i284571214520891066
i284571214520891215
i284571214520891496
i284571214520891505
i284571214520891063
i284571214520891059
i284571214520891528
i284571214520891532
i284571214520891546
i284571214520891555
i284571214520891558
i284571214520891563
i284571214520891515
i284571214520891571
i284571214521075398
i284571214521948186
i284571214521948182
i284571214521948180

26 januari 2021

In memoriam, Jan de Vries, bestuurslid van Historisch Heerhugowaard

Vorige week bereikte ons het droevige bericht dat ons bestuurslid, Jan de Vries, dinsdag 26 januari 2021, was overleden. We wisten dat zijn gezondheid de laatste maanden verslechterde, maar dit bericht kwam toch nog onverwacht.

Jan de Vries werd geboren in Heerhugowaard Kruis aan de Rustenburgerweg in een van de gemeentewoningen. Daarna is de familie de Vries verhuisd naar een kruidenierszaakje aan de Jan Glijnisweg. Als je Jan vroeg waar dat winkeltje had gestaan zei hij: ” Tja, het is gesloopt en daarvoor in de plaats staat nu de gymzaal bij de Familieschool.” Hij vertelde ook dat hij al op jonge leeftijd belangstelling had voor de huizen, de boerderijen en de mensen in zijn omgeving.

Hij kreeg contact met mevrouw Modder-van Twisk. Zij verzamelde in de vorige eeuw de ansichtkaarten van Heerhugowaard, iets wat in die tijd behoorlijk speciaal was. De mensen uit Heerhugowaard waren in het begin van 1900, vooral bezig met hun kleine bedrijfjes. Er moest brood op de plank komen en dat was in de “armenpolder” de voornaamste bezigheid.

Jan vertelde dat hij regelmatig met zijn fototoestel op zijn fiets stapte om dia’s te maken van zijn omgeving, van de veranderingen in Heerhugowaard.  Daarnaast hield hij een kaartsysteem bij waarop hij schreef wat er te zien was op de dia  en het jaartal.

Toen de polder Heerhugowaard 350 jaar bestond, in 1979, zat Jan in het feest comité. Hij verzorgde de lezingen met de dia’s die hij in de loop der tijd had verzameld en gemaakt. Hij raakte betrokken bij het Poldermuseum, nam zitting in het bestuur en was een goede kracht bij de Vrienden van het Poldermuseum. Als je met een groep een excursie naar het Poldermuseum maakte, was Jan vaak degene die de verhalen vertelde, hij trad ook regelmatig op als gids.