De "Overhaal"

2020


Inhoud 2020
Pag. l Colofon en inhoud
Pag. 2 Voorwoord
Pag. 3 Het stoomgemaal van Heerhugowaard
Pag. 6 Mini racebaan in Heerhugowaard
Pag. 8 Tussen Dijk en Waard. Geschiedenis van Broekhorn
Pag. 15 Gedicht bij een trouwerij
Pag. 16 Oorlogsnieuws in Heerhugowaard
Pag. 20 Gedicht
Pag. 21 Aanleg waterleiding in Heerhugowaard
Pag. 28 Op en rond boerderij Lelyhof
Pag. 33 Intervieuw met De Bolle Buik
Pag. 38 Geschiedenis van bebouwing aan de Middenweg
Pag. 54 Boelhuis van de familie Zoomer
Pag. 54 Heerhugowaard De Noord, toen en nu
Pag. 56 Molens...

2011


Inhoud 2011
Pag.2 Voorwoord
Pag.3 Zuster Bakker
Pag.7 Floris V en de Friese Dwangburchten
Pag.12 Van streektalen gesproken
Pag.14 Gedicht "een winterfoto"
Pag.15 Strijkmolens staan 70 jaar in rust
Pag.20 Excelsior
Pag.22 De afkomst van Reinoud van Brederode
Pag.24 De Maarten Kalisbrug
Pag.25 Derde leven van de Don Bosco Mavo
Pag.30 Deel 3 van Stolpboerderijen
Pag.31 Leven van een agrariër een eeuw geleden
Pag.36 Grof- en hoefsmeden in de Waard
Pag.41 Straatnamen in de Heemradenwijk
Pag.44 Schildersbedrijf Breed 100 jaar
Pag.51 Dat ik dit nog weet
Pag.54 Gedicht "Het gaat zoals het gaat"
Pag.55 Leden-/Donateurslijst

2008


Inhoud 2008
pag.2 Voorwoord
Pag.3 Brandweerkorps
Pag.5 Postbode van toen
Pag.7 Altonstichting
Pag.11 Pater Jan Smitschool
Pag.17 Bleeker Transport
Pag.20 Terugblik jeugdjaren
Pag.24 Huldigingslied
Pag.25 Een omreisje
Pag.28 Poëzie
Pag.29 Ouderavond Jeugdbeweging
Pag.33 Gezondheids-commissie
Pag.35 Strukkentrekkers
Pag.37 Coöp. De Goede Verwachting
Pag.46 Een Oorlogsherinnering
Pag.47 Metius
Pag.49 Uienhopen
Pag.50 Wie, Wat, Waar.......?
Pag.52 De Heer van Veenhuizen
Pag.54 Poëzie
Pag.55 Leden-/donateurslijst

De Stichting Historisch Heerhugowaard bestaat al sinds 2005! 

Het jaarboek "De Overhaal" heeft in die tijd al een zeer grote bekendheid gekregen. Het staat dan ook boordevol artikelen en foto's over het "Waardse" verleden. Professionele schrijvers van historische onderwerpen verlenen hun medewerking. 

Maar ook geboren en getogen inwoners van de gemeente zetten hun herinneringen op papier wat leidt tot verras­sende verhalen die worden aangevuld met bijpassend beeldmateriaal.
Het is de opzet van de redactie van "De Overhaal" om prettig leesbare artikelen te publi­ceren die historisch toch geheel verantwoord zijn.

Van veel jaargangen zijn nog originele versies van de Overhaal verkrijgbaar. En natuurlijk gaat er niets boven de complete, fraaie verzameling van alle Overhalen in je boekenkast. Maar vanaf januari 2023 stellen we u ook in de gelegenheid om in digitale vorm kennis te nemen van de oude Overhalen. Door met de muis te klikken op de gekleurde knop onder een jaargang wordt u doorgeleid naar het Regionaal Archief Alkmaar. Hier kunt u de betreffende inhoud ook eenvoudig in uw scherm lezen. 
Mede om commerciële redenen is dit echter niet geactiveerd voor de laatste twee uitgaven, respectievelijk de Overhalen van 2022 en 2023. Die kunt u uitsluitend via de webshop, elders op deze
website (na)bestellen. 

Ter illustratie en om u een indruk te geven van wat u zoal in De Overhaal kunt lezen vindt u hieronder drie willekeurige artikelen uit eerdere jaren. Door op "Bestand downloaden" te klikken kunt deze artikelen op uw gemak eens bekijken..

De laatste dorpsdokter, Dr.Twisk

De zes Zuivelfabrieken in Heerhugowaard

De zes verdwenen molens van de Molenweg

Voor nadere informatie over het Donateursschap van de Stichting of het in bezit krijgen van het papieren exemplaar van De Overhaal verwijzen wij u naar de volgende paginaDonateurs.

Meeschrijvers gezocht


Dit jaar is de Overhaal, inmid­dels al de achttiende uitgave, weer voorzien van veel verha­len en mooie foto's. Gemma: "Het is een zeer afwisselend jaarboek geworden. Als u ze alle zeventien in het bezit hebt, heeft u toegang tot veel wetens­waardigheden over Heerhugowaard en zijn inwoners".

Er zijn diverse vaste schrijvers die hun artikelen aanlever(d)en. Bij­voorbeeld Henk Komen, van de boerderijboeken. Ed Dek­ker, journalist, en schrijver van het boek over Veenhui­zen. Siem Bakker, een man die de archieven in duikt en altijd weer met mooie verha­len aankomt. Maar, we kunnen altijd nog meer meeschrijvers en verhaalvertellers gebruiken. We zijn heel blij als we weer nieuwe mensen bereid vinden om hun verhaal te vertellen. Ook blijkt dan dat ze vaak in het bezit zijn van authentieke foto's uit hun eigen fotoboe­ken. Het mogen gerust recen­te verhalen zijn. Jeugdherin­neringen, herinneringen aan de wijk of aan de nieuwe wijk waarin men is komen wonen.

Zoek indien u geínteresserd bent of iedeeën hebt contact met GemmaHiep@historischheerhugowaard.nlOverzicht met inhoudsopgave van alle tot nu toe verschenen Overhalen

2021


Inhoud 2021
Pag. 1 Colofon en inhoud
Pag. 2 Voorwoord 2021
Pag. 3 Preekhuizen in Heerhugowaard
Pag. 6 Geschiedenis van de Heerhugowaardse/kruizer crossband
Pag. 8 De familie Weel op boerderij Vrede.oord in de Berkmeer
Pag. 15 Van wie is de toren?
Pag. 19 Wie, wat, waar
Pag. 22 De Boerenleenbank in Heerhugowaard - De Noord
Pag. 25 Oudeman Transport bestaat negentig jaar
Pag. 32 De nieuwe weg wordt Sportlaan
Pag. 35 Herinneringen aan mijn kindertijd
Pag. 37 Het derde eeuwfeest van de polder Heerhugowaard
Pag. 42 De inbraak op Mina's Hoeve in 1929
Pag. 45 Heerhugowaard de Noord, toen en nu en misschien nog iets daartussen ...
Pag. 47 Onbekende foto's
Pag. 48 Heer Hugo en zijn Waterplas
Pag. 49 Gebeurtenissen uit een nog niet eens zo ver verleden

2017


Inhoud 2017
Pag. l Colofon en inhoud
Pag. 2 Voorwoord
Pag. 3 Kunstmest- en fouragehandel De Volharding
Pag. 6 Mijn polder, gedicht
Pag. 7 Heerhugowaardse gemeentelijke armenzorg tijdens de crisisjaren
Pag. 11 In gesprek met Dirk Stuurman
Pag. 18 Lofzang op de watermolen
Pag. 20 Reinalda Feldberg
Pag. 22 Koffiehuis Spoorzicht
Pag. 24 Opgraving middeleeuwse kerk Veenhuizen
Pag. 27 Verdwenen winkels in Veenhuizen
Pag. 34 Van Heerhugowaard naar Amerika
Pag. 38 Heerhugowaard, gedicht
Pag. 39 Bij een "nee" begon ik te leven
Pag. 49 Boer Blauw vertelt...
Pag. 50 Hooibroei
pag. 51 Onbekende gereedschappen
pag. 52 Heerhugowaards nieuws van zo'n 80 jaar geleden
pag. 53 Oorlogsherin-neringen uit 't Kruis

2018


Inhoud 2018
Pag. l Colofon en inhoud
Pag. 2 Voorwoord
Pag. 3 Zuster Carissima ofwel Alie Stuijt
Pag. 7 Bevrijdingsvuur in Heerhugowaard
Pag. 12 Evolutie van Heerhugowaards
erfgoedbeleid
Pag. 15 Het Nieuws-Advertentieblad 1938/39
Pag. 20 Gedicht "De familie Schouten"
Pag. 21 Een paar correcties
Pag. 22 Het drama van Rustenburg en "Houtlust"
Pag. 25 Hoe kwam Veenhuizen aan zijn Dionysius?
Pag. 30 De Dreef- 50 jaar gezinsvervangend
tehuis
Pag. 33 40 jaar dorpshuis 't Zwaantje
Pag. 37 Begrafenisvereniging St. Barbara
Pag. 43 Paramelt wereldspeler vanaf de Zandhorst
Pag. 50 Luchtvaart-pionier Willem van Graft
Pag. 53 Het verhaal van Toos Schouten-De Boer
pag. 56 Boer Blauw verteld... Ons Lusthofje

2014


Inhoud 2014
Pag. l Colofon
Pag. 2 Voorwoord
Pag. 3 Dionysius is mijn naam...
Pag. 5 Maarten Kooij
Pag. 6 De zijderupsteelt in Heerhugowaard
Pag. 9 Een nieuwe pastoor en een nieuwe school
Pag. 15 Herinneringen met een beetje weemoed
Pag. 18 Kopergravures en Wapens
Pag. 20 Buurtschap De Draai gaat op in nieuwbouw
Pag. 23 De eerste Heer van de Waard
Pag. 28 Komen's Kolen - en Oliehandel
Pag. 33 Pikkenier opgepakt
Pag. 34 De Heer van Veenhuizen op reis naar Rusland
Pag. 40 Stratenmaker Klaas Mul één met de Middenweg
Pag. 44 't Waertje, 40 jaar horeca op het Raadhuisplein
Pag. 49 Heeroom Cornelis Wijnker
pag. 53 De bestuurlijke indeling van Heerhugo¬waard tot 1940

2015


Inhoud 2015
Pag. l Colofon en inhoud
Pag. 2 Voorwoord
Pag. 3 70 jaar na dato
Pag. 7 Opgroeien in een groot gezin
Pag. 11 Gerrit Wijnker en Maartje Zuurbier
Pag. 14 Sloop en nieuwbouw van het kerkje in Veenhuizen in 1965
Pag. 21 Mevr. Offeringa in de Kruizer gemeenschap
Pag. 26 Gedicht
Pag. 27 Kuiper Transport
Pag. 31 Halte Middenweg
Pag. 37 Bouwbedrijf Kamp
Pag. 42 Gereformeerden en Rooms-katholieken
Pag. 45 Jona in de walvisch
Pag. 49 Transformator huisje op Verlaat
Pag. 50 De enige bocht in de Middenweg
Pag. 54 Luchtfoto zwembad Deiko en omgeving.
pag. 53 Overzicht leden/donateurs

2012


Inhoud 2012
Pag.3 Geschiedenis van de bibliotheek
Pag.9 Archeologie in Heerhugowaard
Pag.11 Een verloren buurtschap van Hhw
Pag.17 Wie goed doet!
Pag.18 De Heer van Jericho
Pag.23 Families De Wit-Kager
Pag.32 De ouderwetse overhaal. Gedicht
Pag.33 Hoe een Morris in de Berkmeer een
vuilnisbelt tegenhield
Pag.37 Veenhuizen
Pag.41 De weeskamer van Heerhugowaard
Pag.44 Groot en klein Bethlehem aan
de Groenedijk
Pag.47 Hardnekkig "ontuig"
Pag.48 Cornelis Tromp
Pag.50 Wie, Wat, Waar....?
Pag.51 Riet, rijshout en spiegelend water
Pag.52 Het rijk der duizend eilanden
Pag.55 Leden/donateurs lijst

2009


Inhoud 2009
Pag.2 Voorwoord
Pag.3 Oude raadhuis aan de Middenweg
Pag.5 Oterleker brandweerstaf
Pag.9 40 jaar Tour de Waard
Pag.11 Doorleren of op studie gaan
Pag.15 Noodweer boven Heerhugowaard
Pag.16 Het mooiste applaus
Pag.17 De verdwenen Middenstand
Pag.20 Onze jongens in Indië
Pag.24 Pikkenieren
Pag.26 Jo van Schagen
Pag.30 De Stationsweg 50 jaar geleden
Pag.34 Reacties op foto's
Pag.35 Wie, Wat, Waar...?
Pag.36 Wapen Hoogheemraadschap
Pag.37 Het leven van Aggie Beers
Pag.45 Jan in de zak of broeder
Pag.46 Zuidscharwouderpolder
Pag.49 Dirk Rentenck
Pag.52 In de ban van de energie
Pag.53 Japie Borst
Pag.55 Leden-/donateurslijst

2005


Inhoud 2005
Pag. 2 Voorwoord
Gedicht “De Overhaal”
Pag. 3 Janus Boekestein
Pag. 5 Te rondvragen
Pag. 6 Vaarpolder
Pag. 8 Historie gemeentewapen
Pag. 12 Gedicht “Wapen van Heerhugowaard
Pag. 13 Dokter Twisk
Pag. 18 Gedicht “De nuwe toid”
Pag. 19 Boter, kaas en eieren
Pag. 24 Waterschap: een almachtige overheid?
Pag. 26 Wie, wat, waar...?
Pag. 28 Een jeugdherinnering
Pag. 29 Overhalen, overtomen of windassen
Pag. 37 Herinneringen van een onderduiker
Pag. 42 Huisvuil
Pag. 43 Vergissing
Pag. 44 Verdwenen molens
Pag. 52 Ons buurtje
Pag. 55 Het Poldermuseum

2006


Inhoud: 2006
Pag.2 Voorwoord en Correcties
Pag.3 Teuntje Zut
Pag.6 De breg van Aris Wit
Pag.7 Met het peerd nei de smid
Pag.9 Gedicht "Natte sokke"
Pag.10 Alles op stoom
Pag.12 Gedicht "Hooie"
Pag.13 In den goeden ouden tijd
Pag.14 Gedicht "Zeumer 1968"
Pag.15 Bakker Rood
Pag.20 Vier generaties Van Graft
Pag.30 Polderbaas Pieter Raat
Pag.33 Station "Hugo-Waard"
Pag.36 Herinneringen aan de 4e Kil
Pag.39 Poldermuseum en exposeren
Pag.40 Wie, wat, waar...?
Pag.42 Het Schoutenbosje
Pag.46 De Waard in wintertooi
Pag.48 Wapen Groot-Geestmerambacht
Pag.49 Lief en leed rond poldersloten
Pag.53 Werkverzekering voor agrariërs

2013


Inhoud 2013
Pag. 3 Andries Bicker
Pag. 5 90 jaar Loonbedrij Veltman in HHW
Pag. 8 Herinneringen aan onze jeugdjaren
Pag. 12 Wachtkamer
Pag. 13 Wie erfgoed heeft heeft de toekomst
Pag. 16 Het polderbestuur van Heerhugowaard
Pag. 20 Tjibbetjobbers en Elfstedentocht
Pag. 22 Bewoners Torenburg eerste Waardse emigranten
Pag. 28 De warmoezier
Pag. 30 Oud-wethouder Wim van Stralen
Pag. 34 Reacties van lezers
Pag. 35 De Heerlijkheid Veenhuizen
Pag. 40 De familie Kooy
Pag. 47 De kwade pastoor
Pag. 47 Archeologie is zoeken, vinden en weten
Pag. 51 Treinverbindingen Noord-Scharwoude
Pag. 55 Leden/donateurs lijst

2007


Inhoud 2007
Pag.2 Voorwoord
Pag.3 Jan Moeijes
Pag.5 Zuidscharwouder polder
Pag.10 Van paard naar paarden-kracht
Pag.12 Dorpsbeeld Heerhugowaard toen en nu
Pag.19 "Kouwe Stoet"
Pag.23 Ervaringen van een bakkersknecht
Pag.26 Oudste benzinestation
Pag.29 Leefpatroon rond 1950
Pag.33 Het kind in ons herleeft
Pag.35 Laag water voor droog land
Pag.37 Koekhappen
Pag.39 Je ziet ze niet meer
Pag.41 "Strukkentrekke"
Pag.43 Dieuwertje Dirks
Pag.45 25 jaar "Vrienden"
Pag.46 Wie, Wat, Waar...?
Pag.48 HHW - Australië
Pag.51 "Witte Geit"
Pag.52 Luchtvaartpionier
Pag.55 Leden-/Donateurslijst

2022


Inhoud 2022
Pag. 1 Colofon en inhoud
Pag. 2 Voorwoord 2022

Pag. 3 Jos Mooij in gesprek met Jan Molenaar
Pag. 6 Intervieuw met Jan Groenveld, een kleine familiegeschoiedenis
Pag. 11 Het verleden van Veenhuizen via archeologisch onderzoek
Pag. 15 Heeerhugowaard -Canada - Amerika,

het verhaal van een emigratie
Pag. 20 Het leven van pater Cor Doe SVD,

(1903-1990) Missionaris en componist
Pag. 28 Waardse walviskaak, zwerfbot of archeologische vondst
Pag. 31 Omnisport Fietstourclub uit Heerhugowaard
Pag. 34 Gedichten van Annek Groot
Pag. 35 Onze muziakel familie, Siemm Bakker in gesprek met Caren Does
Pag. 41De Waard van toen . . . .
Pag. 42 Amateurtoneel in Heerhugowaard (Zie Lezersreactie 2)

Pag. 45 Vijf generaties Dirkmaat: van `Schilderaffaire` tot `De verfpot`

2016


Inhoud 2016
Pag. 1 Colofoon en inhoud
Pag. 2 Voorwoord
Pag. 3 Heerhugowaard in de Middeleeuwen
Pag. 4 De gistkladder
Pag. 5 Glas-in-lood in drie Heerhugowaardse kerken
Pag. 11 Gedicht "Nostalgie...."
Pag. 12 Herman Wuis, vroegere bewoner van historisch pand "d Olifant"
Pag. 16 Vechten met de "fijnen"
Pag. 16 Koninklijk bezoek aan Heerhugowaard
Pag. 19 Het verhaal van transportbedrijf A.A.Sijs uit Heerhugowaard
Pag. 22 Oorlogsgraven in Veenhuizen
Pag. 26 Piet Kager
Pag. 31 Gedicht "Kermis"
Pag. 32 Heerhugowaard op de kaart
Pag. 33 Ontstaan en ontwikkeling van het Meer de Waard
Pag. 41 De "Tantes"Alie en Annie Scholten
Pag. 43 Opgraving grafkelder Veenhuizen
Pag. 45 Gedicht "Gemaal"
Pag. 46 Vierde generatie leidt Bot Bouw
Pag. 55 Overzicht donateurs/leden

2010


Inhoud 2010
Pag.2 Voorwoord
Pag.3 Hoe het toen was
Pag.7 De illegaliteit in Heerhugowaard
Pag.14 Gedicht "Riet"
Pag.15 Zut actief in "papier"
Pag.20 Hans en Anna van Loon
Pag.22 Gedicht "lenkend"
Pag.23 Mijn jeugd aan De Draai
Pag.28 100 jaar kerk, 100 jaar kern
Pag.35 70 jaar verenigingsleven
Pag.39 Reacties van lezers
Pag.40 Drie generaties De Geus in het
fruit op de Broekhorn
Pag.45 Waar staat de hoogste boom van
Heerhugowaard?
Pag.48 Het water in de Waard
Pag.51 Voeballe
Pag.52 Het begin van de groei uit de
lucht gezien
Pag.54 Gedicht "Moin moedertaal"
Pag.55 Leden-/donateurslijst

2019


Inhoud 2019
Pag. l Colofon en inhoud
Pag. 2 Als de haan van de St. Dionysius had kunnen kijken (Zie Lezersreactie1)
Pag. 6 Veenhuizen in de middeleeuwen
Pag. 11 De Fromagerie in Middenwaard
Pag. 14 Status en symboliek van de knobbelzwaan
Pag. 18 De familie Vader van onschatbare waarde voor onderduikers
Pag. 28 Het oude centrum aan de Middenweg met het evenemententerrein
Pag. 32 De zes zuivelfabrieken van Heerhugowaard
Pag. 40 Een gesprek met zuster Gré Rood
Pag. 44 Een schoen of de liquidatie van een verraadster
Pag. 47 Gestruikel over gemeentewapen
Pag. 51 Het Verlaat en het Geheugenspoor
Pag. 53 Moordaanslag in café Wolfswinkel
Pag. 54 Het geldkistje van de kledingbeurs
Pag. 56 Zo was het vroeger...