Reacties van lezers

aanvullingen op informatie elders op de website of in De Overhalen
Aanvulling 1. bij De Overhaal 2019
Pagina 2. "Als de haan van de St. Dionysius had kunnen kijken"

De heer Vincent Klaver uit Zijdewind mailt ons dat een van de foto's in dit artikel, die van

hetgezinsvervangend tehuis  "De Dreef", niet klopt. Op de afgedrukte foto staat het oude

gemeentehuis van Niedorp.  Hoewel de gebouwen enige gelijkenis vertonen heeft de heer

Klaver geljk! De juiste foto ziet u hiernaast afgebeeld.


Het gezinsvervangend tehuis "De Dreef" wordt in voorgaande edities van De Overhaal meermaals genoemd. In de uitgave van 2018  treft u een artikel aan over het 50-jarig bestaan van het tehuis, met een tweede foto.

Aanvulling 2. bij De Overhaal 2022

Pagina 42 Amateurtoneel in Heerhugowaard

De heer Theo Tamis uit Heerhugowaard mailt:

"Mijn vrouw, Annie Tamis-Laan, heeft 11 jaar lang kopij aangeleverd voor de Overhaal en schreef in 2010 het artikel "70 jaar verenigingsleven". Daarin wordt uitvoerig ingegaan op o.a."De Huygenoten". Oudere Heerhugowaarders zullen zich zeker nog de namen van spelers en speelsters kunnen herinneren zoals Flip (Jan) Tromp, Janus Swinkels Janz., Gert Tesselaar, Piet Idema, Jan van Stralen, Tiny Buur-Schouten, Corrie Bot, Theo Tamis, Piet Tromp Kobusz. en Corrie Pronk-Schouten.

Regisseur was Dirk van de Pol, hoofd van de Pater Jan Smitschool. In de vorige eeuw trok de vereniging volle zalen bij Van de Heiligenberg. Bekende stukken waren o.a. "Kinderen van ons volk" en "De vrouw van Pilatus".De kapelaan van de Dionysiusparochie was geestelijk adviseur van de vereniging, die een duidelijk katholieke signatuur had.
Zelf heb ik ook jaren bij de vereniging gespeeld."

Eigen tekst  (Zie opm 1)

Kees