Foto 1: De Niedorper schutsluis met brug uit 1915 
Voordat de Grote Waard in 1631 droogviel, waren er twee mogelijkheden om met de boot op dat meer te komen. Via een overtoom of overhaal of via een schutsluis. Een overhaal was een op een dijk geplaatste lier met aan weerszijden een schuine helling. Hiermee werden boten met en kabel over de dijk getrokken. Ze stonden op verschillende plaatsen rondom de Waard. Een schutsluis was aanvankelijk een houten constructie, later van baksteen, waar je met een boot invoer en na het openen van de sluisdeuren het meer op kon varen. Er was er een bij Noord Scharwoude en een bij Oude Niedorp. Zo’n schutsluis werd indertijd ‘verlaat’ genoemd. En nog steeds heet de plaats waar de sluis van Oude Niedorp heeft gelegen het Verlaat.

Foto 1: De Niedorper schutsluis met brug uit 1915
Voordat de Grote Waard in 1631 droogviel, waren er twee mogelijkheden om met de boot op dat meer te komen. Via een overtoom of overhaal of via een schutsluis. Een overhaal was een op een dijk geplaatste lier met aan weerszijden een schuine helling. Hiermee werden boten met en kabel over de dijk getrokken. Ze stonden op verschillende plaatsen rondom de Waard. Een schutsluis was aanvankelijk een houten constructie, later van baksteen, waar je met een boot invoer en na het openen van de sluisdeuren het meer op kon varen. Er was er een bij Noord Scharwoude en een bij Oude Niedorp. Zo’n schutsluis werd indertijd ‘verlaat’ genoemd. En nog steeds heet de plaats waar de sluis van Oude Niedorp heeft gelegen het Verlaat.